Profix LAB AD+ - Pipetleme Makinesi


Gelişmiş modellerde, çözelti şişeleri için reçete hazırlama işlemi tam otomatik toz boya tartım ve çözelti hazırlama ünitesi ile otomatik olarak yapılır. Çözelti hazırlama ünitesinde çözelti şişelerinin içine toz boya tartımı yapılır ve çözelti oranına göre su tamamlaması yapıldıktan sonra çözelti şişesi stok alanına otomatik olarak taşınır. 

Profix LAB Advance Plus modelinde, numune boyama, laboratuvarın, boyama sonucunun %100'ünden hiçbir insan müdahalesi olmadan emin olmasını sağlayan malzeme yükleme / boşaltma ile otomatik olarak tamamlanır. Bu modelde 10gr'dan 500gr'a kadar örnek boyama makineleri konulabilir. 

Tam Otomatik Laboratuvarı, tekstil firmalarına daha az boyama denemesi, daha az zaman, daha az çalışma saati ve daha düşük maliyetler gibi muazzam bir şekilde gerçekleştirilebilecek iyileştirmelerden faydalanmalarını sağlar. 

Dökümanlar