Profix LAB AD - Pipetleme Makinesi


İsteğe bağlı olarak, farklı sise kapasitesine sahip Profix LAB Advance, saklama süresi sona erdiğinde şişeleri otomatik olarak alır ve yıkama ünitesine taşır. Şişe yıkandıktan sonra, toz boyayı tartıp ardından su ekleyerek ve karıştırarak otomatik olarak yeni çözelti hazırlar. Şişeler boşaldığında veya değişim zamanına ihtiyaç duyulduğunda, ilave bir işleme tabi tutulmadan sistemde otomatik olarak düzenlenir. 

Her modelde, cam şırınga, sıvı çözelti şişelerinden istenilen renkleri istenilen miktarlarda numune tüplerine yüksek hassasiyette dozajlar. 

Cam şırınga aracılığıyla volumetrik dozaj yapan Profix LAB sistemi titreşimden veya çevresel değişikliklerden etkilenmeden yüksek hassasiyetle reçetelerin tartımlarını gerçekleştirir. 

Gelişmiş modellerde, çözelti şişeleri için reçete hazırlama işlemi tam otomatik toz boya tartım ve çözelti hazırlama ünitesi ile otomatik olarak yapılır. 

Çözelti hazırlama ünitesinde çözelti şişelerinin içine toz boya tartımı yapılır ve çözelti oranına göre su tamamlaması yapıldıktan sonra çözelti şişesi stok alanına otomatik olarak taşınır. 

Dökümanlar