Focus Apre


Focus Apre sistemi online izleme verileri ile birlikte tüketim bilgilerini de aynı zamanda kayıt altına alarak su, elektrik, gaz, kimyasal tüketimlerinizi batch, parti, ürün kodu veya tarih aralığında sorgulamanızı sağlar.

Proses kontrol cihazlarından veya veri toplama terminallerinde gelen proses ile ilgili bilgileri toplayarak, Apre bölümünün izlenmesini, yönetilmesini ve rapor alınmasını sağlar.

Temel olarak bir tekstil işletmesinde bulunan Apre makinalarından otomatik veri toplanmasını ve bilgisayar ortamında eş zamanlı takip edilmesi ve kullanıcının raporlar alması amaçlanmaktadır. Makinaların çalıştığı veya durduğunu otomatik algılamak, durmuş ise duruş sebebinin sisteme kaydedilmesini sağlamak, makinaların çeşitli parametrelerini (sıcaklık, hız, basınç vb.) otomatik toplamak, müşteri bünyesinde çalışan diğer birimlerdeki yazılımlar ile haberleşmek Focus Apre sistemimizin özellikleri arasındadır.

Focus Apre, makinalar üzerinde bulunan operatör panellerindeki verileri toplayarak Apre sürecinde oluşan parametre (sıcaklık, basınç, hız) bilgilerini merkezi bilgisayara aktarır.

Makinanın durduğu veya çalıştığı gerçek zamanlı proses bilgilerinden otomatik olarak algılanır. Yapılan işlemle ilgili tüm set değerleri ve gerçekleşme değerleri (makinanın durumu, gerçekleşme zamanları, sıcaklık bilgileri, hız bilgileri, en bilgileri, nem bilgileri vb.) Focus Apre sistemi tarafından otomatik olarak izlenir.

Focus Apre sistemi, gerçekleşmiş olan tüm partileri tolerans hataları, gerçekleşme zamanları, tüketim bilgileri seklinde grup bazında raporlayarak işletmenizde Apre bölümü ile ilgili detaylı bilgiler almanıza olanak sunar. Bu bilgiler aynı zamanda işletme içinde kurulu olan intranet sistemi tarafından veya internet üzerinden online olarak takip edilebilir.

“Focus APRE sistem çözümü, boyahane kuru bölüm işletmesinde bulunan tüm makinaların izlenmesine olanak verip, sanfor, kurutma, açık en, fular, ram makinalarının izlenmesini koordineli olarak sağlar ve merkezi izleme yazılımı üzerinden takip edilmesine olanak sağlar. Focus APRE, aynı işletmede bulunan benzer makina grupları için ortak izleme alanları yaparak, maliyetlerde avantajlı çözümler sunmaktadır.”

Tüm bilgiler bir veri tabanında toplanır ve çok kullanıcılı bir yapıya izin verir. Bu sayede birçok rapor ilgili birimler tarafından bilgi güvenliği korunarak izlenebilir.

Kullanıcı profilleri değiştirilebilir, yetkileri tanımlanabilir.

Focus Apre ’ye uzaktan bağlanmak, uzaktan kontrol ve izleme yapmak mümkündür.

Makina üzerinde bulunan sensörler veya ek takılacak sensörler ile izleme sistemi

  • Kamara sıcaklıkları
  • Kumaş eni
  • Kumaş hızı
  • Mal var/yok bilgisi
  • Fular basıncı
  • Baca gazı nemi
  • Kumaş çıkış nemi
  • Makina alarm durumu gibi birçok konuda veri toplayabilir.
Dökümanlar