Focus BI - Enterprise - Compact - Lite


İşletmelerin üretim yönetimi işlemlerini kontrol etmek; oluşan ve oluşabilecek isteklere göre işletmenin prosesini oluşturmak, izletmek ve yönetmek; işletmenin iş zekasını, deneyimini ve iş akışını bilgisayar ortamına aktarabilmek ve böylece zaman, maliyet ve hammadde kayıplarını en aza indirerek, hem işletmede hem de çevrede oluşacak zararı en aza indirebilmektir.

Focus Business Intelligence çeşitli modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yazılımdır. Bu modüller kullanıcının kolaylıkla kullanabilmesi için basit ve tutarlı olarak tasarlanmıştır. Focus BI sistemde önceden belirlenmiş kurallar ve iş akışı ile siparişin başlangıcından son sevk noktasına kadar kullanıcıların müdahalesini minimum seviyede tutarak, prosesi otomatize olarak bitirmeyi hedefler. Kullanıcılar günlük verilerle değil; matematiksel ve mantıksal formüllerden oluşan kurallarla ve iş akışlarıyla muhatap olurlar.

Program, lokasyon desteği ile herhangi bir dilde görüntülenebilmektedir. Ayrıca kullanıcıların dilediği nesneye dilediği ismi verme özgürlüğü ile yazılar, renkler ve temalar herhangi bir dile ve biçime, hatta kendi anlayacağı özel bir dile de çevrilebilmektedir.

Focus BI içerdiği nesneleri tek başına yönetmeyi hedeflemez, gruplar halinde yönetir. Böylece özellikleri tek bir nesne için tutmak ve yönetmek yerine, gruplar içinde tutarak yönetimini kolaylaştırır. Bu durum kullanıcı için hızlı bir şekilde veri girme ve yönetme olanağı sağlar.

Focus BI katmanının amacı, data maniplasyonu yapmak ve denetlemek, iş akışına bu maniplasyonları bildirmek, dataların doğruluğunu ve tutarlılığını kontrol etmektir.

Dökümanlar